آغاز برداشت گل زعفران از مزارع خانیک

برداشت گل زعفران از حدود 90 هکتار زمین در مزرعه قنات اصلی و حدود 50 هکتار مزرعه قنات بکری بالا آغاز گردید<khanik20101027776

khanik-ferdows-20101027779

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید