احداث ساختمان فروشندگی و محل استقرار تانکر سوخت خانیک

این بنا در زمینی متعلق به روستا و با اعتبارات دهیاری احداث گردید
جمعه، ۹ اَمرداد ۱۳۸۸

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید