برداشت زعفران در خانیک فردوس

IMG-20161104-062756

IMG-20161112-160655

IMG-20161112-160753

photo-2016-11-03-12-21-20

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید