برنامه های مسجد خانیک در ماه مبارک رمضان

اقامه نماز جماعت صبح -ظهر – عصر – مغرب و عشا

قرائت قرآن هر روز یک جزء بعد از نماز عصر

جلسه سخنرانی و روضه ساعت 21:30

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی