برگزاری اولین راهپیمایی روز قدس در روستا-تیرماه1395

برای اولین بار امسال مراسم روز قدس در روستا برگزار گردید

راهپیمایی روز قدس در خانیک

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید