برگزاری جشن در شب میلاد امام حسن علیه السلام

شب میلاد امام حسن ع در خانیکشب میلاد امام حسن ع در خانیکشب میلاد امام حسن ع در خانیکشب میلاد امام حسن ع در خانیکشب میلاد امام حسن ع در خانیک

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی