برگزاری جشن میلادامام رضا علیه السلام در بوستان خانیک

میلاد امام رضا ع خانیکمیلاد امام رضا ع خانیکمیلاد امام رضا ع خانیک

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی