بسیج سازندگی

تصاویری از حرکت بسیجی مردم  در پی کنی سالن مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) و حسینیه  خانیک جمعه 9تیرماه1390 در سال جهاد اقتصادی

23943-m-Vb-Sp5zn

23943-Wb-DSuno-I

PICT0212

PICT0214

بسیج سازندگی

PICT0227

PICT0230

PICT0253

bsp;

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید