بقایای آسیاب آبی خانیک

تنوره آسياب آبي روستاي خانيك

يكي از آثار تاريخي خانيك آسياب آبي روستا است كه در وسط روستا و باصطلاح محلي پاي تراز قرار دارد. بر اساس گفته هاي افراد مسن اين آسياب از قديمي ترين آسياب هاب آبي منطقه بوده است به گونه اي كه ساير آسياب هاي آبي موجود در منطقه از جمله روستاي برون نيز با الگو برداري از اين آسياب ساخته شده است.
از آسياب فوق اكنون فقط محفظه استوانه اي كه آب در آن مي ريخته (تنوره) و ارتفاع تقريبي آن چند متر مي باشد و از سنگ و آهك و آجر .. ساخته شده باقي مانده است.

 

تنوره آسیاب آبی
تنوره – آسیاب آبی خانیک1384

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید