تخلیه آهن آلات خریداری شده برای مسجد و حسینیه

image

image

image

تخلیه آهن آلات خریداری شده برای مسجد و حسینیه

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید