تصاویری از آخرین وضعیت طرح های عمرانی خرداد94

مسحد 27 خرداد94

مسجد خانیکمسجد خانیک

 

حسینیه 27/03/94

حسینیه خانیمحسینیه خانیکحسینیه خانیک

 

بوستان روستا 27/03/94

بوستان خانیک

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید