تصاویری از شرکت بسیجیان خانیک در راهپیمایی 22بهمن96

photo-2018-02-13-21-12-44

photo-6

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی