تصاویری از محرم90در خانیک

DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA DCIM\100MEDIA 7399423471067074762 moharram90khanik 19

6575396932129284432

moharram90khanik-19

moharram90khanik-18

moharram90khanik-22

moharram90khanik-2

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید