جلسه تلاوت قرآن رمضان 1395

خانیک 20 خرداد1395

جلسه تلاوت قرآن رمضان 1395

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی