خلوره

خلوره

گیاهی بیابانی که خار های آن شبیه ناخن گربه است و عبور از بین آن راحت نیست

میوه این گیاه محبوب گوسفندان است
ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید