زیرسازی محل احداث حسینیه-اردیبهشت1390+تصاویر

محل احداث حسینیه خانیک

IMGA0667

IMGA0702

khanik1390

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی