سند لوله کشی خانیک(خانیکشاه) سال 1349

image-1-BE-263x400

image-wo-Q-266x400

با تشکر از آقای علی ناصری که تصویر  این اسناد را برای ما ارسال کردند.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی