شب میلاد امام عصر ارواحنا فداه در خانیک

photo5999050130113801081

photo6001400327628237623

photo6001400327628237626

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی