شب میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه در خانیک -1خرداد95

شب میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه در خانیک -1خرداد95

photo-2016-05-22-22-42-50

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی