شب میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه در خانیک -1خرداد95

IMG-DBB2-DBB0-DBB1-DBB6-DBB0-DBB5-DBB2-DBB1-DBB1-DBB7-DBB1-DBB0-DBB3-DBB2

photo-2016-05-22-22-42-50

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی