شروع عملیات اجرایی بزرگترین بنای خانیک بهار1390

خاک برداری و تسطیح محل احداث حسینیه خانیک

با توجه به شیب دار بودن محل احداث حسینیه عملیات خاک برداری محل توسط اقایان ناظری برادران دو شهید گرانقدرمحمدحسین و غلامحسین ناظری بهار1390 انجام شد

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید