شهدای خانیک

 

شهید محمد ابراهیم نظری

فرزند غلامحسین و زهرا   متولد 1339/07/18   تاریخ شهادت : 22/11/1364      محل شهادت : فاو

تصاویری از مراسم تشيیع شهید

وصیت نامه شهید

شهیدصفری

شهید محمد حسین صفری

فرزند محمد تقی  و فاطمه   متولد4/1/1342   تاریخ شهادت  26/11/1365 محل شهادت جزیره مجنون

شهید محمدحسین ناظری

شهید محمد حسین ناظری

فرزند حسنعلی و زهرا   متولد 1344   تاریخ شهادت  16/11/1365  محل شهادت : مریوان

تصاویری از این شهید

شهید غلامحسین ناظری

شهید غلامحسین ناظری

فرزند حسنعلی و زهرا   متولد 1340  تاریخ شهادت : 31/4/1367  محل شهادت  سومار

تصاویری از این شهید

شهید محمدعلی ناظری

شهید محمد علی ناظری

فرزند علیمراد  و عصمت  متولد 14/7/1346  تاریخ شهادت: 21/1/1365   محل شهادت : جزیره مجنون

شهید احمدرضا برزگر

نام : احمد رضا نام خانوادگی: برزگر نام پدر: محمد نام مادر : نساء تاریخ تولد:1/2/1345 محل تولد: خانیک تاریخ شهادت:12/08/1369 محل شهادت:فکه

محل دفن: بهشت زهرا تهران

این شهید عزیز در فروردین 1361 مفقودالاثر گردید و در آبان1369 تشییع گردید

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید