مراسم عزاداری امیرالمومنین علی علیه السلام و شب قدر

IMG-20180606-110226-915-400x300

IMG-20180606-110234-630-400x300

IMG-20180606-110237-450-400x300

IMG-20180606-110254-726-400x300

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی