مصیبتی که انسان را از جمیع کمالات باز می دارد

مصیبتی که انسان را از جمیع کمالات باز می دارد

یکی از مفاسدِ عُجب و خودپسندی کوچک شمردن معاصی (و گناهان) است. بلکه انسان مُعَجِّب (دارای عجب) هیچگاه در صدد اصلاح نفس خویش بر نمی آید، و خود را پاک و پاکیزه پندارد و هیچ گاه در فکر نمی افتد که خود را از لوث معاصی پاک کند. پرده عجب و حجابِ خود پسندی مانع شود از آن که بدی های خود را ببیند، و این مصیبتی است که انسان را از جمیع کمالات باز دارد، و به انواع نواقص مبتلا کند.

( امام خمینی ، چهل حدیث ، فصل عجب)

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی