می خواهید در نماز حضور قلب داشته باشید ؟!

می خواهید در نماز حضور قلب داشته باشید ؟!

نمازی که انسان را به معراج می برد ، انسان را ترقی می دهد ، نماز با حضور قلب است . اگر می خواهید در نماز حضور قلب داشته باشید ، به این توصیه گوش کنید، هر وقت می خواهید نماز بخوانید ، خیال کنید که این نماز آخرین نماز شماست. در حدیث هم آمده که امام چهارم حضرت سجاد علیه السلام ، هرگاه مشغول نماز می شدند ، نمازشان، صَلاه مُوَدِّع بود، یعنی نماز وداع به جای می آوردند، طوری نماز می خواندند که گویی این آخرین نمازشان است.

( فرازی از فرمایشات آیت ا… مجتهدی- ره)


ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی