هفته ای پر برکت برای خانیک

هفته پایانی بهمن هفته ای کم نظیر در دو دهه اخیر بود و با عنایت خداوند دشت های خشک منطقه سیراب شد و چند بار سیلاب جاری شد.

از دست و زبان که برآید               کز عهده شکرش بدر آید

بنده همان به که ز تقصیر خویش    عذر به درگاه خدای آورد

<29-11-95

khanik29-11-1395-1

khanik29-11-1395-3

>

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید