کُده

کُده 

گیاهی که شاید برخی به عنوان علف هرز به آن نگاه کنند ولی تجربه ثابت کرده که در هر جا روییده باعث غنای خاک شده است و محصولاتی که در جوار آن بوده اند از رشد بهتری برخوردار شدند.

امروزه افراد خبره با چال کود کردن این گیاه به عنوان کود از آن استفاده می کنند.

برخی علت  نامگذاری این گیاه در منطقه فردوس به « کده» را هم به خاطر همین خاصیت کود بودن می دانند.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید