گشت و گذاری در کوچه های پوشیده از برف خانیک86

آخرین برف سنگین در دو دهه گذشته را 14سال قبل در خانیک شاهد بودیم

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید