طرح خط لوله انتقال آب بین مزارع

جمهوري اسلامي ايرانوزارت جهاد كشاورزي سازمان جهادكشاورزي خراسان جنوبیمديريت آب و خاك و امور فني مهندسيطرح اصلاح شیوه های آبیاریطرح خط لوله انتقال آب بین مزارعاراضی قنات خانیکنماینده (آقای حقیقی) : …

ادامه خواندنطرح خط لوله انتقال آب بین مزارع