انتخاب اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی فردوس

صبح امروز با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و نماینده هیات اجرایی و نظارت رأی گیری جهت انتخاب اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی فردوس (دوره چهارم) در محل بخشداری برگزار گردید و…

ادامه خواندنانتخاب اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی فردوس

شهدای خانیک

  شهید محمد ابراهیم نظری فرزند غلامحسین و زهرا   متولد 1339/07/18   تاریخ شهادت : 22/11/1364      محل شهادت : فاو تصاویری از مراسم تشيیع شهید وصیت نامه شهید شهید محمد…

ادامه خواندنشهدای خانیک