استفتاء در خصوص وطن

استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای:

سلام علیکم
افرادی که در روستا متولد شده و چندین سال سکونت داشته و بعد از اشتغال به شهر مهاجرت کرده اند ولی هنوز هم سالی چند بار به روستا می آیند. و معلوم نیست بعد از بازنشستگی به روستا بیایند .
آیا روستا در حکم وطن آنان است؟ و نماز و روزه آنان در این موطن اصلی چگونه است؟

 

موضوع: احكام سفر، وطن
شماره استفتاء: 597299
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
تا زمانى كه از وطن سابق خود اعراض نكرده‌اید، حكم وطن نسبت به آنان باقى است و نماز‌‌شان در آنجا تمام و روزه‌ صحيح است.
و مراد از اعراض از وطن، خروج از آن با تصميم بر عدم بازگشت به آن براى سكونت است.
موفق و مؤيد باشيد

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی