در باره من

ابراهیم حقیقی

فرزند  محمدرضا  فرزند رجبعلی  فرزند محمد  فرزند رجب فرزند محمد فرزند ابراهیم فرزند حاج اکبر …………………

نام مادر :آمنه

تاریخ تولد:10/10/1348

محل تولد: روستای خانیک شهرستان فردوس

تحصیلات

تحصیلات ابتدایی در دبستان حافظ روستای خانیک 1356تا1360

تحصیلات راهنمایی مدرسه راهنمایی شهید رجایی فردوس 1360تا 1363

شرکت در ازمون ورودی دانشسراهای تربیت معلم و پذیرفته شدن در دانشسرای تربیت معلم شهید مطهری طبس 1363تا1367 و کسب رتبه نخست در امتحانات نهایی سال چهارم دانشسرا

تحصیلات کارشناسی در رشته دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 1369تا1373

تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی زیرمجموعه علوم اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1376تا1379

تجربیات حرفه ای:

آموزگاری | آموزش و پرورش شهرستان مه ولات 13691367

تدریس در پایه پنجم دبستان شهید قدوسی روستای شمس آباد

آموزگاری | آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد13731369

تدریس در سه پایه راهنمایی هم زمان با تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد (نصف به اضافه یک ساعت موظف هفتگی بخاطر مأمور به تحصیل پاره وقت)

دبیری | آموزش و پرورش شهرستان فردوس13691367

تدریس در دبیرستان های شهرستان فردوس

دبیری | آموزش و پرورش منطقه یک تهران13781377

تدریس پاره وقت در مدرسه راهنمایی منظور المهدی شهرک شهید محلاتی تهران

مدرسی | مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر فردوس

از سال1379 پس از کسب مدرک کارشناسی ارشد به عنوان مدرس در تربیت معلم بنت الهدی صدر مشغول به تدریس شدم

مدرسی | دانشگاه پیام نور فردوس

از سال 1379 تا 1395 به عنوان مدرس با دانشگاه پیام نور فردوس همکاری دارم

در سال های 1383 تا 1386 هم به عنوان مدرس با حوزه علمیه الزهرا فردوس همکاری داشته ام

در تاریخ 23/11/1393 با تأیید مرکز جذب وزارت علوم به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تطبیق شدم