انسانِ الهي

انسانِ الهي

«انسانِ الهي (انسانی ) است كه اگر چنانچه يك چيزي را به او بدهند، مي‌پرسد از كجاست؟چه هست؟ استفاده اين آيا صحيح است يا نه؟ اين اتومبيل آيا از راه حلال است يا حرام؟ خيانت است يا امانت؟ اين انسان است كه اين چيزها پيشش مطرح است، ما هم اين را مي‌خواهيم. … ما انسان مي‌خواهيم … انسان وقتي درست بشود همه چيز درست مي‌شود.

(امام خمینی ره ، صحیفه نور، ج7، ص 63)

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی