بازدید دبیر ستاد زکات کشور از خانیک

عصر پنجشنبه 19 آبان 90 آقای نبی لو دبیر ستاد زکات کشور از پروژه مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) خانیک بازدید کردند. در این بازدید مسئولین کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) فردوس هم حضور داشتند .

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید