تصاویری ازشرکت حلقه های صالحین خانیک درنماز جمعه 18بهمن92

ferdows18-11-9224

تصاویری ازشرکت حلقه های صالحین خانیک درنماز جمعه 18بهمن92

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید