تصاویری از بکری بالا-خانیک تیرماه 1386

khanik07041386-26

khanik07041386-31

بکری بالا خانیک

khanik07041386-37

khanik07041386-45

khanik07041386-39

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید