تصوّری غلط !

تصوّری غلط !

سیّدحسن تقی‌زاده تازه از اروپا برگشته بود. روزی به منزل مدرّس آمد و طیّ مذاکرات مفصّل اظهار داشت: آقا! انگلیسی‌ها خیلی قدرتمند و باهوش و سیاستمدارند. نمی‌توان با آنان مخالفت کرد. مدرّس پاسخ داد: اشتباه می‌کنی، آن‌ها مردمِ باهوشی نیستند ، شما نادان و بی‌هوشید که چنین تصوّری درباره‌ی آنان دارید.

[برگرفته از کتاب حاضر جوابیهای شهید مدرس ]

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی