فرامین سه گانه !

فرمان های  سه گانه !

خدا که در سوره حمد فرموده است: «إِیَّاکَ نَعْبُدُ ؛ » یعنی باید گوش به حرف بدهی، عبارت فارسی‌اش بندگی است. بندگی یعنی، خدا فرمان‌هایی صادر کرده و از ما هم می‌خواهد گوش به حرفش بدهیم؛ فلسفه برایش نبافیم؛ گفت نماز بخوان بخوانیم، همین ! این را از ما می‌خواهد. گوش به حرف دادن، نماز بخوان چشم، روزه بگیر چشم، این را بندگی و عبادت می‌گویند. لذا این را در سوره حمد گنجانده است و گفته در روز حداقل ده بار باید این را بخوانی، «إِیَّاکَ نَعْبُدُ» فقط گوش به حرف تو می‌دهم. تو هم سه تا فرمان را گفتی که اطاعتش واجب است: 1) اطیعوا الله 2) اطیعوا الرسول 3) اولی‌الامر منکم این سه تا فرمان امروز بر همه ما واجب و لازم است که اطاعت کنیم.

[ درس اخلاق آیت الله خوشوقت تهرانی / 05/ 12/ 1389]

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی