می خواهی طلبه شوی یا آدم؟!

لباس را برای چه می خواهی؟!

مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی(ره) در خاطره ای می فرمودند: روزی پیش آقا شیخ رجبعلی خیاط(رضوان الله تعالی علیه) که از اوتاد بودند و مرحوم قمشه ای ( نور الله قبره الشریف) به ایشان ارادت داشتند، رفته بودم تا بدهم برایم لباس بدوزند. شیخ رجبعلی رو کردند به من و فرمودند: لباس را برای چه می خواهی؟ گفتم: می خواهم طلبه شوم. ایشان فرمودند که : می خواهی طلبه شوی یا آدم؟! ( و در ادامه گفتند) به عنوان پدر پیر،سفارشی تو را می کنم،همیشه به یاد داشته باش : در زندگی کارها را فقط برای خدا انجام بده.به تمامی اعمالی که انجام می دهی رنگ خدایی بده،حتی به خوردن و خوابیدن. کلام این پیر خیاط،اثر خاصی در دل من گذاشت و همواره کلام ایشان را به یاد می آورم و آرزو دارم چنان باشم که ایشان می فرمودند.

[ منبع:هفته نامه پرتو سخن، ص 2 ، شماره744 ]

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی