جمعه21آذرماه1393-تخلیه مصالح حسینیه

khanik21-9-1393-05

khanik21-9-1393-17

khanik21-9-1393-20

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید