تصوّری غلط !

تصوّری غلط ! سیّدحسن تقی‌زاده تازه از اروپا برگشته بود. روزی به منزل مدرّس آمد و طیّ مذاکرات مفصّل اظهار داشت: آقا! انگلیسی‌ها خیلی قدرتمند و باهوش و سیاستمدارند. نمی‌توان…

ادامه خواندنتصوّری غلط !

انسانِ الهي

انسانِ الهي «انسانِ الهي (انسانی ) است كه اگر چنانچه يك چيزي را به او بدهند، مي‌پرسد از كجاست؟چه هست؟ استفاده اين آيا صحيح است يا نه؟ اين اتومبيل آيا…

ادامه خواندنانسانِ الهي

دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان

دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان علاّمه طباطبائى(ره) می فرماید: چون به نجف اشرف براى تحصیل مشرّف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندى و صله…

ادامه خواندندنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان

هیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد

هیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد چقدر زشت است انسانی که خود دارای هزاران عیب است از عیوب خود…

ادامه خواندنهیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد