گوده

(تصاویر مربوط به سال ۱۳۸۵ می باشد) قنات گوده که به آن گودر نیز می گویند یکی از آبادی‌های روستای خانیک (شهرستان فردوس) می‌باشد این قنات در شمال روستا قرار دارد اب…

ادامه خواندنگوده