آيا تكفل پدر و مادر بر پسران واجب است؟

یک استفتاء

سوال: آيا تكفل پدر و مادر بر پسران واجب است؟

جواب: همان گونه كه تأمين هزينه فرزندان نيازمند بر پدر و مادر واجب است، به طور قطع تأمين هزينه پدر و مادر نيازمند بر فرزندان واجب است. در اين مسأله هم فرقى بين فرزند بزرگ تر و كوچك تر و پسر و دختر نيست. بلكه بر همگى واجب است.

استفتائات مقام معظم رهبری -www.khamenei.ir

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی