استفتاء در باره برداشت آب از قنات

باسمه تعالی

ُسلام علیکم
در روستای ما قناتی است که بیش از ۲۰۰خرده مالک دارد با توجه به این که دارای آب شیرین است

مردم  روستا جهت مصرف آشامیدنی برداشت می کنند .

با توجه به کاهش شدید آب قنات برداشت آب باعث کاهش آبیاری زمین ها و باغات مالکین می شود.
با توجه به این که خانه های روستا از آب لوله کشی برخوردار است ولی کیفیت مناسبی برای شرب ندارد
برداشت آب از قنات بدون اجازه و رضایت مالکین چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

اگر بدون رضایت صاحبان آن باشد جایز نیست؛ و حکم غصب را دارد.

موفق و مؤيد باشيد

باسمه تعالی
ُسلام علیکم
در روستای ما قناتی است که بیش از ۲۰۰خرده مالک دارد با توجه به این که دارای آب شیرین است
مردم  روستا جهت مصرف آشامیدنی برداشت می کنند .
با توجه به کاهش شدید آب قنات برداشت آب باعث کاهش آبیاری زمین ها و باغات مالکین می شود.
با توجه به این که خانه های روستا از آب لوله کشی برخوردار است ولی کیفیت مناسبی برای شرب ندارد
برداشت آب از قنات بدون اجازه و رضایت مالکین چه حکمی دارد؟
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
اگر بدون رضایت صاحبان آن باشد جایز نیست؛ و حکم غصب را دارد.
موفق و مؤيد باشيد

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید