برنامه انسان‏ سازی ماه مبارك رمضان

باسمه تعالی

برنامه انسان‏ سازی ماه مبارك رمضان

اساسا برنامه ماه مبارك رمضان برنامه انسان سازی است ، يعنی برنامه‏ اين است كه انسانهای معيوب در اين ماه خود را تبديل به انسانهای سالم ، و انسانهای سالم خود را تبديل به انسانهای كامل كنند . برنامه ماه مبارك‏ رمضان برنامه تزكيه نفس است ، برنامه اصلاح معايب و رفع نواقص است ، برنامه تسلط عقل و ايمان و اراده ، بر شهوات نفسانی است ، برنامه‏ دعاست ، برنامه پرستش حق است ، برنامه پرواز به سوی خداست ، برنامه‏ ترقی دادن روح است ، برنامه رقاء دادن روح است . اگر بنا باشد كه ماه‏ مبارك بيايد و انسان سی روز گرسنگی و تشنگی و بی‏خوابی بكشد و مثلا شبها تا ديروقت بيدار باشد و به اين مجلس و آن مجلس برود و بعد هم عيد فطر بيايد ، و با روز آخر شعبان يك ذره هم فرق نكرده باشد ، چنين روزه‏ای برای انسان‏ اثر ندارد . اسلام كه نمی‏خواهد همينطور مردم دهانشان را ببندند ، دهانشان‏ را ببندند يا نبندند [ برای اسلام فرق نمی‏كند ] ، نه ، با روزه گرفتن قرار است كه انسانها اصلاح شوند . چرا در روايات ما آمده است كه بسياری از روزه‏داران هستند كه حظ و بهره آنها از روزه ، جز گرسنگی چيزی نيست ؟ بستن دهان از غذای حلال برای اين است كه انسان همراه آن سی روز تمرين كند كه زبان خود را از گفتار حرام ببندد ، غيبت نكند ، دروغ نگويد ، فحش‏ ندهد . باز اين از همان امور معنوی و باطنی و ملكوتی است كه زنی آمد خدمت‏ پيغمبر اكرم ( ص ) در حالی كه روزه داشت . رسول اكرم شير يا چيز ديگری‏به او تعارف كرد و فرمود : بگير و بخور . گفت : يا رسول الله ! روزه‏ دارم . فرمود : نه ، روزه نداری ، بگير و بخور . گفت : نه ، يا رسول‏
الله ! روزه دارم . باز رسول اكرم اصرار كرد كه بخور گفت : نه ، روزه‏ دارم ، واقعا روزه دارم چون به حساب خودش واقعا روزه داشت ، ولی روزه‏ ظاهری مثل روزه‏های ما فرمود : تو چگونه روزه داری ، حال آنكه گوشت برادر ( يا خواهر ) مؤمنت را يك ساعت پيش خوردی ( غيبت كردی ) ؟ می‏خواهی‏ الان به خودت ارائه دهم كه تو گوشت خورده‏ای ؟ قی كن ! يكدفعه قی كرد و لخته‏های گوشت [ از دهانش بيرون آمد ] . انسان روزه بگيرد و غيبت كند ، يعنی دهان جسم خودش را از غذای حلال ببندد و دهان روح خود را برای غذای‏ حرام باز كند چرا به ما گفته‏اند يك دروغ كه انسان بگويد تعفنی ازدهان او بلند می‏شود كه تا هفت آسمان ( 1 ) ، فرشتگان را متأذی می‏كند ؟ آنوقت می‏گويند چرا انسان وقتی در جهنم است ، اينقدر جهنم عفونت دارد ، عفونت جهنم ، همين عفونتهائی است كه ما خودمان در دنيا ايجاد كرده‏ايم ، همين دروغهائی است كه خودمان می‏گوئيم . دشنام دادن و همزو لمز كردن هم‏ همينطور است تهمت زدن سرور همه اينهاست ، چون تهمت زدن هم [ رذيلت ] دروغ گفتن‏ را دارد و هم [ رذيلت ] غيبت كردن را . چون آدمی كه غيبت می‏كند ، راست می‏گويد و بدگوئی می‏كند و آدمی كه دروغ می‏گويد ، دروغ می‏گويد ، ولی‏ بدگوئی كسی را نمی‏كند ، يك دروغی می‏بافد و می‏گويد . ولی آدمی كه تهمت‏ می‏زند ، در آن واحد ، هم دروغ می‏گويد و هم غيبت می‏كند ، يعنی دو گناه‏ كبيره را با يكديگر انجام می‏دهد .
[ آيا صحيح است ] يك ماه رمضان بر ما بگذرد كه در آن ماه ما يك‏ سلسله تهمتها به يكديگر بسته باشيم ؟ ماه رمضان برای اين است كه مسلمين‏ ، بيشتر اجتماع كنند ، عبادتهای اجتماعی انجام دهند و در مساجد جمع شوند ، نه اينكه ماه رمضان وسيله تفرقه قرار گيرد . و لا حول و لا قوش الا بالله العلی العظيم

مببع:کتاب انسان كامل متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ يازدهم : دی ماه 1373 ناشر : انتشارات صدرا

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید