حفاظت از سرمایه

این تصویر را تیرماه ۱۳۹۱ در میدان ابوذر بیرجند گرفتم.

بیل و فرغون سرمایه کارگریست که برای حفاظت آن از  ایده ای ابتکاری استفاده کرده است

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید