نماز یکشنبه ذی القعده را از دست ندهید

به نام خدا

سلام

سیدبن طاوس روایتی نقل کرده که ذی القعده محل اجابت دعاست ودر وقت شدت ودر روز یکشنبه این ماه نمازی است با فضیلت بسیار از رسول خدا ص روایت کرده که مجملش ان است هرکه بجا اورد توبه اش مقبول

گناهانش امرزیده شود

خصمااودر روز قیامت از او راضی شود

وبا ایمان بمیرد

ودینش گرفته نشود

قبرش گشاده ونورانی گردد

والدینش از او راضی گردند

ومغفرت شامل حال او ووالدین وذریه اش گردد

توسعه رزق پیدا کند

ملک الموت هنگام مردن با او مدارا کند

روز یکشنبه غسل کند وچهار رکعت نماز گذارد

در هر رکعت حمد یکمرتبه وقل هو الله احد سه مرتبه ومعوذتین (قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق ) یکمرتبه پس استغفار کند هفتاد مرتبه

وختم کند استغفار را به لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم

وبگوید یا عزیز یا غفار اغفرلی ذنوبی وذنوب المومنین والمومنات فانه لا یغفرالذنوب الا انت

توضیح::

برای خواندن این نماز لازم است در یکی از یکشنبه‌های ماه ذی القعده غسل کرده و برای نماز وضو بگیرد (یا قبل از غسل وضو بگیرد) و سپس دو نماز دو رکعتی مانند نماز صبح به نیت نماز یکشنبه ماه ذی القعده به جای آورد که در هر رکعت یک بار سوره حمد و سه بار سوره توحید و یک بار سوره ناس و یک بار سوره فلق خوانده می‌شود و پس از پایان چهار رکعت، هفتاد بار استغفار کرده (گفتن ذکری مانند اَستَغفِرُ اللهَ و اَتوبُ إلیه) و آنگاه یک‌بار ذکر لا حول و لا قوة الا بالله بگوید و در پایان چنین دعا کند: «یا عَزِیزُ یا غَفَّارُ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ ذُنُوبَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ لَا یغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»[۱]

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید