پیشنهاد برقراری یارانه شیر برای روستاییان

پيشنهاد برقراري يارانه شير براي روستاييان

يكي از سياست هاي اعلام شده دولت محترم و البته خواسته مردم ، هدفمند كردن يارانه ها و هدايت آن به سوي اقشار آسيب پذير جامعه مي باشد. ولي متأسفانه روستاييان كه از اقشار محروم جامعه مي باشند از بسياري از اين يارانه ها محرومند به عنوان مثال شهرنشينان از شير يارانه اي بهره منداند ولي روستاييان از اين حق ملي بي بهره اند باعنايت به اين كه بسياري از روستاييان فاقد دام بوده و شير مورد نياز خود را با قيمت آزاد  تهيه كرده يا براي تهيه شير يارانه اي به شهر مراجعه مي كنند شايسته است نسبت به پرداخت يارانه شير به روستاييان يا توزيع شير يارانه اي در روستا اقدام شود كه البته پرداخت مستقيم يارانه در روستا انگيزه بيشتري براي توليد كنندگان شير و فرآورده هاي لبني بوجود خواهد آورد.و از سوء استفاده احتمالي عناصر سودجو هم جلوگيري خواهد كرد.

ابراهیم حقیقی – 15 ارديبهشت  1386

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید