کاری که شیر می کند شمشیر نمی کند

این ضرب المثل به یکی از نکات مهم تربیتی اشاره دارد و آن هم نقش بی بدیل و سازنده مادر در تربیت فرزندان است. این موضوع را به راحتی و با نگاهی به دور و بر خودمان می توانیم راستی آزمایی کنیم. کم نیستند خانواده هایی که که پدر کم توجه به مساپل اخلاقی و مذهبی ولی مادر مومنه و متخلق به اخلاق اسلامی که فرزندانی با این سبک و سیاق تحویل جامعه داده و بر عکس خانواده هایی می بینیم که هر چند پدر مذهبی و پایبند به شرعیات است ولی به دلیل کم رنگ بودن اعتقادات مادر ، فرزندان هم در زمینه مذهبی کمتر پایبند هستند و تحکم و اعمال فشار از سوی پدر هم نتوانسته در رفتار و اعتقادات فرزندان تاثیر مثبتی داشته باشد. و این اثبات درستی این ضرب المثل است «کاری که شیر می کند شمشیر نمی کند.»

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید