آلوچه

میوه ای که علیرغم خشکسالی و سرمازدگی همواره جای خود را در باغ ها حفظ کرده است هرچند این درخت اغلب توسط کشاورزان کشت نمی شود ولی همانند گیاهان طبیعت…

ادامه خواندنآلوچه

کُده

کُده گیاهی که شاید برخی به عنوان علف هرز به آن نگاه کنند ولی تجربه ثابت کرده که در هر جا روییده باعث غنای خاک شده است و محصولاتی که در…

ادامه خواندنکُده

راهنمای پیشگیری و کنترل کوید – ۱۹ (کرونا ویروس): کشاورزان

  راهنمای پیشگیری و کنترل کوید - ۱۹ (کرونا ویروس): کشاورزان نقل از وب سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی نسخه اول اسفند ماه ۱۳۹۸  گروه عوامل شیمیایی و سموم…

ادامه خواندنراهنمای پیشگیری و کنترل کوید – ۱۹ (کرونا ویروس): کشاورزان