جوز رو

اواخر تابستان  فصل برداشت گردوست. یکی از جاهایی که معمولا برداشت گردو به صورت هماهنگ و در یک روز انجام می شود چشمه های بالادست قنات خانیک و امرودکن است…

ادامه خواندنجوز رو

آلوچه

میوه ای که علیرغم خشکسالی و سرمازدگی همواره جای خود را در باغ ها حفظ کرده است هرچند این درخت اغلب توسط کشاورزان کشت نمی شود ولی همانند گیاهان طبیعت…

ادامه خواندنآلوچه