خلوره

خلوره گیاهی بیابانی که خار های آن شبیه ناخن گربه است و عبور از بین آن راحت نیست میوه این گیاه محبوب گوسفندان است

ادامه خواندنخلوره

شور

گیاه شور گیاهی که به عنوان علف هرز در مزارع به آن می نگرند از این گیاه به عنوان علوفه دام استفاده می شود

ادامه خواندنشور